ที่พัก

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดำเนินการจองโรงแรม/ที่พัก ได้ด้วยตนเอง ตามหมายเลขโทรศัพท์ คือ

ในวันสัมมนา มีรถรับ เวลา 07.30 น. โดยออกจากบริเวณหน้าโรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค&รีสอร์ท ไปยัง โรงแรมปันนารา โรงแรมโตเกียว และโรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ ตามลำดับ

แผนที่ที่พัก