ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงานโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
เบอร์โทร 089-6922121
E-mail: pitchayanan999@hotmail.com

นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เบอร์โทร 086-1912949
E-mail: noyna-101@hotmail.com

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
เบอร์โทร 081-7951079
E-mail: jamkogoffy@gmail.com

ที่อยู๋

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Tel. 0-3641-2783

Fax. 0-3642-2194

E-mail : library.tru@tru.ac.th

URL : http://library.tru.ac.th

FBhttps://www.facebook.com/library.tru/