321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ
20 ม.ค. 2023
Description:

Title : ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
by : ไพศาล พืชมงคล
Review : พัชรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์


http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000111942&local_base=TRU01-OPAC

Powered by FW_GALLERY