321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา
20 ม.ค. 2023
Description:

Title : กาดก่อเมือง : ชาติพันธุ์และคาราวานการค้าล้านนา
by : วราภรณ์ เรืองศรี
Review : สิริวิมล อุปแก้ว


http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000114597&local_base=TRU01-OPAC

Powered by FW_GALLERY