321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

METAVERSE : อนาคต โอกาส และความเสี่ยง
20 ม.ค. 2023
Description:

ชื่อหนังสือ : METAVERSE : อนาคต โอกาส และความเสี่ยง
ผู้เขียน : ทักษภร พีรพัฒนโภคิน และคณะ
http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000114789&local_base=TRU01-OPAC


Youtube : https://youtu.be/pNMJe6JYcuE


Powered by FW_GALLERY