321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประวัติศาสตร์เมืองพวน
16 ก.ย. 2021
Description: ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองพวน
ผู้แต่ง พูมี วงวิจิต

หนังสือแปลเล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะได้บอกถึงรากเหง้าเหล่ากอของชาวไทยเชื้อสายพวนที่มีประวัติถิ่นฐานมาอย่างไร ซึ่งเป็นข้อมูลหาเรียนรู้ได้อยากเมื่อได้อ่านติดตามแล้วน่าสนใจไม่น้อย เช่นจริงๆแล้วไทพวนไม่ได้มาจากหลวงพระบางแต่มาจากแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

Powered by FW_GALLERY