321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฮิวแมนนิจูด
14 ก.ย. 2021
Description: ฮิวแมนนิจูด (Humanitude)
เป็นวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโดย Yves Gineste และ Marescotti คู่สามีภรรยา ซึ่งอาศัยประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า 30 ปี ในเนิร์สซิ่งโฮม สังเกตและพัฒนาเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยพื้นฐานของการดูแลที่นั้นความเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดที่ต้องการการดูแลด้วยความรัก การดูแลแบบฮิวแมนนิจูดได้ถูกพัฒนา มีการนำไปเผยแพร่และใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศทางยุโรป รวมทั้งญี่ปุ่น ซึ่งนำเทคนิคนี้เข้ามาใช้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ขณะนี้มีการพัฒนาความก้าวหน้า ทั้งการศึกษาวิจัย การอบรม และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาเรื่องของการรับรู้ของสมองกับการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด
หากคุณได้อ่านหนังสือ "ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว" เล่มนี้อย่างลึกซึ้ง คุณจะเกิดความเข้าใจถึงเทคนิค รายละเอียดที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ดูแลที่กำลังดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สามารถนำวิธีการดูแลฮิวแมนนิจูดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งผู้รับการดูแล และผู้ให้การดูแลอย่างน่าอัศจรรย์

Powered by FW_GALLERY