321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

002

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" โดยจัดแสดงหนังสือประวัติศาสตร์ และหนังสือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกช่องทางด้วย สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือรับชมการประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่อง

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Y9U0Osz-m2Q

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery