321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 184 มกราคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 184 ประจำเดือน มกราคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563
  • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 40

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • กิจกรรม How to ทิ้ง "ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี"
  • ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
  • พิธีมอบรางวัล "สุดยอดนักอ่านประจำปี 2562"

 newsarc20-184 Page 1

 

newsarc20-184 Page 2