321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 181 ตุลาคม 2562

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 181 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/62
  • กว่าจะเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ในแผ่นดินประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
  • อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล
  • อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

 newsarc19-181 Page 1

 

newsarc19-181 Page 2