321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 180 กันยายน 2562

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 180 ประจำเดือน กันยายน 2562 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/62

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการอบรมเทคนิคการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
  • ด้วยรักและผูกพัน 2562

 newsarc19-180 Page 1

 

newsarc19-180 Page 2