321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 177 มิถุนายน 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 177 ประจำเดือน มิถุนายน 2562


- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/62


กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าอบรมเรื่องจานรักษ์โลก
- ผศ.ศรีสุภา นาคธน และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
- ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม


กิจกรรมร่วมสนุก 
- แชร์ไอเดียรักษ์โลกในแบบของคุณ
- Super FAN TRU Library

newsarc19-177 Page 1

 

newsarc19-177 Page 2