321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 176 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
- นิทรรศการฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/62

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

- บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานฯ
- โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ "การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน" โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562


newsarc19-176 Page 1

newsarc19-176 Page 2