321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 163 ประจำเดือนเมษายน 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 163 ประจำเดือนเมษายน 2561 
     มุมจัดแสดงหนังสือใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561
     การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/61
     กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ


newsarc18-163 Page 1

newsarc18-163 Page 2