321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 17 ฉบับที่ 159 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วิทยบริการสาร

ปีที่ 17 ฉบับที่ 159 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
     สำนักวิทยบริการฯ ชวนคุณคัดเลือกหนังสือในงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ
     เชิญชมนิทรรศการ Green Library

 newsa17-159 Page 1
newsa17-159 Page 2