321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 149 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
     แนะนำฐานข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่
     เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
     ห้องสมุดสร้างสุข

 newsarc16-149 Page 1
newsarc16-149 Page 2