321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 219 ธันวาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 219 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

  • พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  • งานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10
  • กิจกรรมศิลปะบนก้อนหิน คริสมาสต์สุขสันต์และผองเพื่อน
  • กิจกรรมฝาลดโลกร้อนรอมอบรางวัล Merry Christmas
  • โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2565

 newsarc22-219 Page 1

 

newsarc22-219 Page 2