321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 214 กรกฎาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 214 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

  • การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565
  • โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากร
  • กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ Super Fan TRU Library ครั้งที่ 3
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมืออาชีพ

 newsarc22-214 Page 1

 

newsarc22-214 Page 2