321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 210 มีนาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 210 ประจำเดือน มีนาคม 2565 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565
  • สำรวจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) และโรงเรียนวัดโบสถ์
  • กิจกรรม LIBRARIANS TALK ประวัติศาสตร์ชาติไทย
  • โครงการอ่านหนังสือเสียงด้วยจิตอาสา โดย DAISY THAILAND PROJECT
  • การอบรมในหัวข้อเรื่อง "สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนเพื่ออนาคต"
  • รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

 newsarc22-210 Page 1

 

newsarc22-210 Page 2