321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 202 กรกฎาคม 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 202 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
  • การอบรมออนไลน์ การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน
  • การอบรมห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (ออนไลน์)
  • เชิญชวนฟังบรรยายผ่านเว็บไซต์อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

 newsarc21-202 Page 1

 

newsarc21-202 Page 2