321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 198 มีนาคม 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 198 ประจำเดือน มีนาคม 2564 

  • ประชุมชี้แจงและรับฟังนโยบาย
  • แสดงความยินดี
  • วิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ "Social Media Marketing"
  • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทำบุญสำนักวิทยบริการฯ
  • พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

 newsarc21-198 Page 1

 

newsarc21-198 Page 2