321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2562

menu row สื่อวีดิทัศน์โครงการบริการวิชาการ

     61586023 2772709562743783 1251870520245223424 o 49184592 2535324269815648 3454341290211147776 n 37641056 2266791953335549 2801821224055865344 o

     Download สื่อวีดิทัศน์โครงการบริการวิชาการ

menu row รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 

menu row รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 

menu row รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

     51623706 2592137297467678 6649976591147335680 o 51648823 2591947630819978 1914945468530425856 n 51765512 2591923877489020 899121776733192192 o

     Download สื่อวีดิทัศน์ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น"

menu row รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 

menu row รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562