321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

Thai Journal Citation Index Centre-TCI

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : Thai Journal Citation Index Centre-TCI

URLhttps://tci-thailand.org/

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นบทความวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors,h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

 

Thai Journals Online-ThaiJO

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : Thai Journals Online-ThaiJO

URLhttps://www.tci-thaijo.org/

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ที่จัดทำโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

 

Directory of Open Access Journals-DOAJ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : Directory of Open Access Journals-DOAJ

URLhttps://doaj.org/

เป็นฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประเภท Open Access (เปิดให้บริการใช้ฟรี) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF ไฟล์ HTML รวมทั้ง MP3

 

ASME eJournals

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : ASME eJournals

URLhttp://asmedigitalcollection.asme.org/

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวบรวมโดยสมาคม American Society of Mechanical Engineering (ASME)

 

Springer Open

วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-journal) : Springer Open

URLhttp://www.springeropen.com/

เป็นฐานข้อมูล eBooks และ eJournals ประเภท Open Access ให้บริการสืบค้นบทความฉบับเต็ม (full text) และ eBooks บางรายการที่เปิดบริการใช้ฟรี