321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Gale ebooks

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : Gale ebooks

lggebooks

URLhttps://www.galepages.com/lawasri

ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้ pdfb

ฐานข้อมูล ebooks ที่ทันสมัย ฟังเนื้อหา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง อ่าน แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้าระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย

 

2ebook Digital Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : 2ebook Digital Library

lg2ebook

URLhttps://www.2ebook.com/new/library/index/lawasri

ห้องสมุดหนังสือ ebook เปิดโลกการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การศึกษายุคใหม่ พร้อมหนังสือหลากหลายกว่า 5000 รายการ 2ebook Library พัฒนาโดย STAQ Technologies Co., Ltd. เป็นแอพลิเคชั่นให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2ebook Digital Library ที่รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ในประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดเป็นหน้าหรือทั้งฉบับไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเพื่ออ่าน off-line รวมถึงมีฟังก์ชั่นสร้างบันทึกย่อในหนังสือแต่ละเล่มและเลือกจัดเก็บเป็นหนังสือเล่มโปรด โดยการใช้งานผ่าน App เปรียบเหมือนการยืมหนังสือออกจากระบบห้องสมุด โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์บนอุปกรณ์พกพา iOS (iPad/iPhone), Android ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่าน ห้องสมุดของสมาชิกที่ตัวเองสังกัด

 

iG Library E-books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) : iG Library

iglibrarylogo2016

URL : http://portal.igpublish.com/

Download : คู่มือการใช้ pdfb

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมเอาหนังสือและเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยและสังคมศาสตร์ ศิลปกรรม การเมือง การปกครอง กฏหมาย หนังสืออ่านนอกตำรา การ์ตูน เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, Translate, Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี iViewer สามารถรองรับ Smart Phone และ Tablet 

หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) : หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

URLhttp://www.luangpumun.dra.go.th/archives/4839

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดพิมพ์ หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนำหนังสือ อันทรงคุณค่าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ ปฏิปทา หลักคำสอน ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปฏิปทาของ พระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาจัดพิมพ์ใหม่ จำนวน ๕ เล่ม ประกอบด้วย

๑. หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
๒. หนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ (PATIPADA Venerable Acariya Mun’s Path of Practice) แปลโดย พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
๓. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
๔. หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภาคภาษาอังกฤษ (Venerable Acariya Mun Bhuuridatta Mahathera A Spiritual Biography) แปลโดย พระอาจารย์ดิค สีลรัตโน
๕. หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เรียบเรียงโดย คณะสงฆ์วัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ