321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

matichon e-library

ห้องสมุดข่าวมติชน matichon e-library -- คู่มือการใช้pdfb --

URL : https://www.matichonelibrary.com/

บริการ Matichon E-Library ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 4 ฉบับ ในเครือมติชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ทางเลือกใหม่ในการสืบค้น และติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่ต้องการ ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทุกประเภท 

bmic