321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดมณีชลขัณฑ์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tilte : วัดมณีชลขัณฑ์

by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pub Date : 2546

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     พระพุทธเจ้าหลวงกับเมืองลพบุรี
     วัดมณีชลขัณฑ์
     เจ้าพระยายมราช (เฉย)
     เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
     ทุ่งพรหมาสตร์
     สักวาที่ท้องพรหมาสตร์
     พระศรีมหาโพธิ์