321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การจัดหมวดหมู่หนังสือ /ผศ.ศรีสุภา นาคธน

Tilte : การจัดหมวดหมู่หนังสือ

by : ผศ.ศรีสุภา นาคธน

Pub Date : 2546

     ปกนอก
     ปกใน
     คำนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 บทนำ
     บทที่ 2 การบริหารงาน 1
     บทที่ 3 หัวเรื่อง 1
     บทที่ 4 ระบบการจัดหมู่ 1
     บทที่ 5 ระบบทศนิยมดิวอี้ 1
     บทที่ 6 ระบบการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 1
     บทที่ 7 เลขเรียกหนังสือ 1
     บทที่ 8 เครื่องมือช่วยปฏิบัติงานจัดหมู่และทำรายการ 1
     บรรณานุกรม