321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสือ

แสดง # 
3บุรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 128
จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี 104
ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 92
จิตรกรรมฝาผนัง วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 83
งานศิลปหัตถกรรม ลาวแง้ว บ้านหนองเมือง ลพบุรี 128
ไททรรศน์เทพสตรี ฉบับ วิถีชุมชนคนบางขันหมาก /สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4847
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 50702
สุขภาพแม่และเด็ก /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 8525
การบัญชีเพื่อการจัดการ /รศ.สาคร กล้าหาญ 35796
Bienvenue a Lop Buri /Suwanna Pansaeng 4206