321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสือ

แสดง # 
3บุรี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 200
จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี 168
ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 147
จิตรกรรมฝาผนัง วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 138
งานศิลปหัตถกรรม ลาวแง้ว บ้านหนองเมือง ลพบุรี 189
ไททรรศน์เทพสตรี ฉบับ วิถีชุมชนคนบางขันหมาก /สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4909
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 51052
สุขภาพแม่และเด็ก /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 8695
การบัญชีเพื่อการจัดการ /รศ.สาคร กล้าหาญ 35963
Bienvenue a Lop Buri /Suwanna Pansaeng 4273