321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC06398สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาหนังสือ ระหว่างวันที่ 3-6 ก.พ. 57 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ