321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 1

20140120 140652โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านป่า อ.ไชโย จ.อ่างทอง