321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการ หลักการ 7 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน และการจัดการขยะและของเสียภายในสำนักงาน

002

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการ หลักการ 7 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน และการจัดการขยะและของเสียภายในสำนักงาน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

Free Joomla Lightbox Gallery