321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมตรุษจีนนี้โชคดีตลอดปีดวงดีตลอดไป

017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตรุษจีนนี้โชคดีตลอดปีดวงดีตลอดไป ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery