321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ร่วมถ่ายทำ MV ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราช

001

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ พระที่นั่งเย็น อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมบันทึกเทปมิวสิควีดิโอ ชุดนุ่งโจงห่มสไบ โดยการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลพบุรี

Free Joomla Lightbox Gallery