321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

003

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร. สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีจับฉลาก มอบของขวัญ รางวัลพิเศษ และกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

Free Joomla Lightbox Gallery