321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

Free Joomla Lightbox Gallery