321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรม Kids Inspiration "ผีไหนเล่าจะเทียบเท่าผีไทย" และ "DIY ศิลปะบนก้อนหิน"

207

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัด กิจกรรม "Kids Inspiration" ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

  • เวลา 09.00 น. กิจกรรม "ผีไหนเล่าจะเทียบเท่าผีไทย"
  • เวลา 13.30 - 15.00 น. กิจกรรม สร้างเสริมจินตนาการ "DIY ศิลปะบนก้อนหิน"

 

Free Joomla Lightbox Gallery