321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี

101

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

  • เวลา 07.39 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานธรรม และหน้าอาคารรัตนเทพสตรี
  • เวลา 11.00 น. พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
  • เวลา 17.00 น. งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "ด้วยรักและผูกพัน" ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี

 

Free Joomla Lightbox Gallery