321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

01

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี นำผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ เป็นผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในครั้งนี้ ณ ห้องจัดแสดงใหญ่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

Free Joomla Lightbox Gallery