321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี

p640921112

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยอาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 101 ปี โดยเมื่อเวลา 09.09 น. เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานธรรม จากนั้นเวลา 10.09 น. เป็นพิธีทำบุญและถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery