321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานด้วยรักและผูกพัน 64

p640921202

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 "ด้วยรักและผูกพัน 64" ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ได้แก่ นางธนัญญา สุขอุดม บุคลากรประจำส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Free Joomla Lightbox Gallery