321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

p64051301

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน

 

Free Joomla Lightbox Gallery