321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรม YOKA @ HOME กับ ARITC

m009

สำนักวิทยบริการฯ สาธิตวิธีการโยคะเบื้องต้นง่ายๆ ระหว่างกักตัวอยู่บ้านช่วงโควิด-19 พร้อมทั้งหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองง่ายๆ ผ่านทาง www.facebook.com/library.tru
โดย นางปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวนฤมล สุขเกษม และนางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น

 

Free Joomla Lightbox Gallery