321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

p64051301

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์วันทนีย์ บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

p64051113

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และจัดกิจกรรมสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ Font มันต้องมี

p64051201

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "Font มันต้องมี" โดย คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Meet และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8gNB6293tv8)

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk สัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน

p64051403

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk สัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน กับ 2 กิจกรรม การซ่อมหนังสือที่ตัวเองรัก และการทำสมุดทำมือด้วยตนเอง ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC

p64050702

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC แถมการทำแพ็ตเกจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/library.tru ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...