321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

Library Tour นักเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต

DSC03619 Library Tour นักเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 เม.ย. 56 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC02700 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 56 มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมเมทาดาทาสำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์

C360 2013-02-15-12-41-46 เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมเมทาดาทาสำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์ ณ สกอ.

 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มรภ.รำไพพรรณี

DSC02524 เมื่อวันที่ 25-26 มี.ค. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มรภ.รำไพพรรณี

 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

DSC03266 เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์