321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมออนไลน์ เรียน&ประชุมออนไลน์ โดยใช้ LINE PC

p64060900

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ " เรียนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ โดยใช้ LINE PC" โดย คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5o-ufuuUjUw) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

p64060860

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ PowerPoint เพื่องานประชาสัมพันธ์

p640602000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "PowerPoint เพื่องานประชาสัมพันธ์" โดย นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Aqv8AEfDUP4) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2021 June 5

p64060401

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk หัวข้อวันสิ่งแวดล้อมโลก เรื่อง ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน และการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี มาเป็นส่วนหนึ่งในการ ลด ละ เลิก กันดีกว่าค่ะ ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

p64060200

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal" โดย นายแพทย์จักรพงศ์ พึ่งรุ่ง และผู้เชี่ยวขาญจากศูนย์อนามัยที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...