321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมเมทาดาทาสำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์

C360 2013-02-15-12-41-46 เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมเมทาดาทาสำหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์ ณ สกอ.

 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมฐานข้อมูลออนไลน์

DSC03266 เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DSC02372พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสำหรับครู

IMG 3234โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสำหรับครู ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 56 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ศึกษาดูงาน

IMG 2817เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 55 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี