321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

DSCF1909 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วันที่ 28 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

DSC02984 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56

DSC02872สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56 ณ บริเวณชั้น 1

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

365 วัน คืนเด็กดีสู่สังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดลพบุรี

DSC01839 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมงาน 365 วัน คืนเด็กดีสู่สังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดลพบุรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556

DSC02833ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิ.ย. 56 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...