321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

IMG 0173 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ระหว่างวันที่ 7-9 ม.ค. 57 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้วรีสอร์ท และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการส่งความสุขปีใหม่

DSC05393ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 - 12 ม.ค. 57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการส่งความสุขปีใหม่ ณ บริเวณโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี

DSC05198 นิทรรศการ วิถีชีวิต...ชาติพันธ์มอญ ของดีท้องถิ่น...ลพบุรี ณ ชั้น 8 อาคาร 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการโครงการพระราชดำริ

1528574 602383276465783 936622371 n นิทรรศการโครงการพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

DSC05161 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา และสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

อ่านเพิ่มเติม...