321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC06398สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาหนังสือ ระหว่างวันที่ 3-6 ก.พ. 57 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ความรู้เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย

DSC06027โครงการเผยแพร่ความรู้เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย "การนวดแผนไทย" ระหว่างวันที่ 28 - 30 ม.ค. 57 ณ โถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 1

20140120 140652โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านป่า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 2

20140124 150036โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนทอง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการรณรงค์การเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

DSC 0111Season's Reading นิทรรศการรณรงค์การเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 16 ก.พ. 57 ณ โถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 พบกับ... เคล็ดลับนักอ่านประจำปี 2013 เลือกชม เลือกอ่านหนังสือที่เหมาะกับตัวเรา กิจกรรมเสนอรายชื่อหนังสือที่ชื่นชอบในการอ่าน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...