321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Librarians Talk สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง

p64062500

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง  เรื่องราวของนักกวีชื่อดังที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม "สุนทรภู่"  ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ สืบค้นหนังสือออนไลน์ (OPAC)

p64062300

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ สืบค้นหนังสือออนไลน์ (OPAC) โดย นางปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ชำนาญการ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=kwjo-G7514s) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ โปสเตอร์สวยด้วย Photoshop

p64061601

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "โปสเตอร์สวยด้วย Photoshop" โดย นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=wLcIDV7ab80) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk เรียนออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลดี

p64061800

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk หัวข้อเรียนออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลดี  แนะนำวิธีการเรียนออนไลน์หลากหลายวิธี วิธีที่ทำให้การเรียนออนไลน์น่าสนใจากขึ้น และได้ผลดีมากขึ้น ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk What's Reference Books?

p64061101

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk หัวข้ออะไรคือหนังสืออ้างอิง? การให้บริการของชั้น 7, ความหมายของหนังสืออ้างอิง และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง, วิธีและขั้นตอนการของยืมหนังสืออ้างอิงออกจากห้องสมุด  ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...